Hiện tại, Holame Store hỗ trợ đặt hàng qua 3 hình thức chính: